Rijeka i okolica

Dostupni smo vam radnim danom u vrijeme za primanje stranaka, a razmjenu dokumenata dogovaramo tako da vas ona što manje opterećuje.

Ako je potrebno, preuzimamo dokumente i u vašem prostoru.

Sami predajemo izvješća u nadležne institucije (porezna, Regos, Fina), i jedina vaša obaveza je da ih potpišete.

Organizirali smo ured tako da ste u mogućnosti donijeti ili preuzeti dokumente, ili ih potpisati, u bilo koje doba dana ili noći!

Savjetovanje sa voditeljicom vam je dostupno neprekidno putem svih servisa (mobitel, telefon, Skype, Viber, Facebook)