Računi-vrste i obvezni sadržaj

Računi-vrste i obvezni sadržaj

By on Dec 13, 2010 in Savjeti | 0 comments

Iz mog iskustva početnicima često nije objašnjena razlika između pojedinih vrsta računa, a niti pravila pisanja računa, pa da to odmah ispravimo…

Obrtnici i poduzeća koji NISU sustavu PDV-a, izdaju R račun. Na računu obavezno navode činjenicu da PDV nije obračunat jer nisu u sustavu PDV-a.

OBRTI koji JESU u sustavu PDV-a izdaju račun R-2. Iz tog je naziva razvidna upravo činjenica da tom poduzetniku obveza PDV-a nastaje tek naplatom izdanog računa.

Kada obrt prijeđe u tzv. DOBITAŠA, izdavat će R-1 račun i plaćati PDV prema datumu izdavanja računa.

PODUZEĆA koja JESU u sustavu PDV-a izdaju R-1 račun, temeljem kojega porezna obveza nastaje datumom izdavanja računa.

banergornji copy

Što račun mora sadržavati?

1. naziv (ime), sjedište i porezni broj (OIB izdavatelja računa;

2. naziv (ime), sjedište i porezni broj (OIB) primatelja računa;

3. datum izdavanja računa;

4. datum isporuke dobra ili usluge;

5. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara ili usluga;

6. cijene pojedinih dobara ili usluga, razvrstanih po poreznim stopama;

7. iznos poreza (PDV-a) po poreznim stopama;

8. zbrojni iznos naknade i poreza (bruto);

9. oznaku vrste računa (R1, R2, R);

Poželjno je da navedete:

1. datum dospijeća plaćanja;

2. način plaćanja;

3. broj žiro računa izdavatelja, za bezgotovinska plaćanja;

 

NAPOMENA: OD 1.7.2013. PROPISI SU SE PROMIJENILI, A PREDLOŽAK RAČUNA USKLAĐEN SA NOVIM PROPISIMA DOSTUPAN JE NAŠIM KLIJENTIMA

 
banerdonji copy

ostali savjeti copy

Autorica teksta: Zorana Mavričić-Korošec voditeljica knjigovodstvenog servisa Makora