Predstečajni postupak

Predstečajni postupak

By on Jun 6, 2013 in Savjeti | 0 comments

U jesen 2012. Vlada republike Hrvatske donjela je novi “Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.” Tim zakonom omogućeno je nelikvidnim  i/ili  insolventnim subjektima u Republici  Hrvatskoj da umjesto stečaja pokrenu postupak predstečajne nagodbe.

banergornji copy

“Postupak predstečajne nagodbe podrazumjeva financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će subjekt  postati likvidan i solventan, a vjerovnicima će se omogućiti  povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak”
Postupak predstečajne nagodbe prolazi kroz sljedeće faze:
→ Uložen prijedlog (subject ulaže prijedlog za pokretanje nagodbe)
 
→ Početak postupka (prijedlog  se prihavaća i otvara se postupak nagodbe) ili Odbijanje prijedloga
     (ukoliko nisu zadovoljeni  uvjeti  propisani u zakonu)
 
→  Obustava postupka (ako vrijednost osporenih tražbina prelazi vrijednosti prijavljenih tražbina)
 
→ Zaključak postupka (prihvaćen je plan restrukutriranjai sklopljena je predstečajna  nagodba)
U Hrvatskoj postoje servisi koji Vam omogućavaju uvid u popis subjekata u postupku predstčajne nagodbe, pa predlažem da u slučajevima potpisivanja značajnih ugovora sa nekim poslovnim partnerom, izvršite uvid u te evidencije – kako biste znali što vas čeka!

banerdonji copy

ostali savjeti copy

Autorica teksta: Zorana Mavričić-Korošec voditeljica knjigovodstvenog servisa Makora