Savjeti

Učinak porezne reforme 2017. na PODUZEĆA

Učinak porezne reforme 2017. na PODUZEĆA

By on Jun 19, 2017 in Savjeti |

Nakon izračuna za obrtnike, kojeg možete vidjeti OVDJE, danas o novoj sudbini za osnivače poduzeća, jer njima pripada profit poduzeća (dobit): Poduzeća su sa poreznom reformom bila bolje sreće, jer je predviđeno da se prilikom izračuna akontacije poreza primjeni manja porezna stopa od 12% ili 18% umjesto dosadašnjih 20% ovisno o visini prihoda manjoj ili većoj od 3...

Read More
Učinak porezne reforme 2017. na obrtnike

Učinak porezne reforme 2017. na obrtnike

By on Jun 12, 2017 in Savjeti |

Prave rezultate porezne reforme komentirat ćemo naredne godine u ožujku, kada svi obrtnici budu predali svoje porezne prijave i izračunali eventualne preplate poreza na dohodak. Do tada, izračunala sam za tri iznosa dohotka usporedbu: Pretpostavljeno je da je iznos dohotka isti kao tijekom 2016-te, da nema uzdržavanih članova i da ne plaća prirez. Obrtnik sa ukupnim...

Read More
Ne zazirite od poreza, 2

Ne zazirite od poreza, 2

By on Jun 6, 2017 in Savjeti |

Za prethodnu godinu smo tijekom veljače obrtnicima obračunavali porez na dohodak prema prošlogodišnjim propisima. Oni su ga plaćali do kraja veljače (ili ranije, ako su poreznu prijavu predali ranije). Nažalost, u propisima nije predviđeno smanjivanje mjesečnih akontacija poreza prema sada važećim propisima kojima je oporezivanje manje, već se svaki obrtnik može...

Read More

​NE zazirite od poreza, 1

By on May 31, 2017 in Savjeti |

Svake godine u ovo doba se osvrćem na ostvarene poslovne rezultate malih poduzetnika, na njihove isplate i na izračun o ‘cijeni uspjeha’.  Naime, sa stanovišta malog poduzetnika, porez na dohodak ili dobit je shvaćena upravo kao cijena koju je potrebno platiti da bi se moglo raspolagati sa zarađenim. Trebate knjigovodstvo? Zarađeno u ovom kontekstu predstavlja...

Read More
Otvorio sam obrt, moram li se zaposliti?

Otvorio sam obrt, moram li se zaposliti?

By on May 23, 2017 in Savjeti |

Tipično pitanje, koje najčešće dolazi od osoba koje ni malo nisu proučile status koji su stekle otvaranjem obrta. Otvaranjem obrta fizička osoba zapravo registrira obavljanje gospodarske djelatnosti. Dakle, nije nastao novi pravni entitet, nego je fizička osoba od dana upisa početka rada obrta počela na tržištu nastupati kao netko tko obavlja one gospodarske...

Read More
Tko je najbolji knjigovođa za vas?

Tko je najbolji knjigovođa za vas?

By on May 16, 2017 in Savjeti |

Kao i kod svih odnosa među ljudima, ne postoji objektivno najbolji partner, nego ćete se s nekim slagati, a s nekim nećete. Iako će se prvenstveno baviti sa dokumentima vašeg obrta, poduzeća ili udruge, dobar knjigovođa će biti i vaš savjetnik i vrijedan suradnik. Predlažem da razmislite koji su elementi odnosa sa knjigovođom za vas osobno bitni. Evo nekoliko...

Read More