Posts by Zorana Mavricic-Korosec

Kamate na pozajmice u malom poduzetništvu

Kamate na pozajmice u malom poduzetništvu

By on Aug 11, 2016 in Savjeti |

Što je sa kamatama kada poduzetnik daje pozajmicu poduzetništvu, ili još važnije: kada ju od njega uzima? Kao i uvijek, temeljna razlika je ovisna o tome radi li se o obrtu ili drugom obliku poduzetništva fizičke osobe, ili o poduzeću, tj. o pravnoj osobi.     Obrtnici na svoj poslovni žiro račun slobodno mogu uplaćivati pozajmice, i trebaju paziti da...

Read More
Nezaposleni direktor i plaćanje doprinosa

Nezaposleni direktor i plaćanje doprinosa

By on Aug 8, 2016 in Savjeti |

Jedan tjedan u mjesecu putem naše Facebook stranice Makora knjigovodstvo i poslovne usluge otvorimo događaj kao ovaj, npr: TJEDAN INFORMIRANOG MALOG PODUZETNIKA putem kojega je moguće postavljati kratka i konkretna pitanja na opisani način (isključivo kroz formular). Odgovore dajem besplatno u rubrici savjeti, a onoga tko ga je postavio e-mailom obavještavam da je...

Read More
Imovina malog poduzetnika

Imovina malog poduzetnika

By on Jul 26, 2016 in Savjeti |

Svi smo skloni definirati sebe i svoje poduzetništvo primarno kroz materijalna obilježja, a to je u poduzetništvu imovina. Imovinu čine primjerice: nekretnine, pokretnine, intelektualno vlasništvo, novac, sredstva za rad, zalihe materijala, gotovih proizvoda, robe, sredstva investirana na burzama, fondovima i štednjama, ali i potraživanja, itd… Neke od ovih...

Read More
Koliko pozajmica je moguće dati poduzeću?

Koliko pozajmica je moguće dati poduzeću?

By on Jul 8, 2016 in Savjeti |

Jedan tjedan u mjesecu putem naše Facebook stranice Makora knjigovodstvo i poslovne usluge otvorimo događaj kao ovaj, npr: TJEDAN INFORMIRANOG MALOG PODUZETNIKA putem kojega je moguće postavljati kratka i konkretna pitanja na opisani način (isključivo kroz formular). Odgovore dajem besplatno u rubrici savjeti, a onoga tko ga je postavio e-mailom obavještavam da je...

Read More
Paušalno oporezivi i PDV – imaju li kakvu poveznicu?

Paušalno oporezivi i PDV – imaju li kakvu poveznicu?

By on Jul 8, 2016 in Savjeti |

Ovih dana puni se tri godine otkako smo u Europskoj uniji, i otkako je na snazi zadnja verzija Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Naravno, od tog je dana bilo niz izmjena i dopuna, ali principi koji su uvedeni toga dana u naš porezni sustav umnogome su drugačiji od onih koji su važili do tada, te oni nisu mijenjani do danas. Sve je utemeljeno na Direktivi koju...

Read More